کلکتور خورشیدی

کلکتور خورشیدی WOLF

سيستمهای خورشيدی Wolf داراِی نشان Solar-Keymark می باشد. در سيستمهای خورشيدی با توجه به اينكه كلكتورهای خورشيدي در مجاورت هوای بيرون قراردارند و در معرض تابش خورشيد، باد، باران و برف قرار میگيرند علاوه بر كيفيت و كارايی اوليه محصول، دوام آن در سالهای متوالی بعد از نصب بسيار حاثز اهميت می باشد، كه با الصاق نشان Solar-Keymark  كيفيت و دوام محصول و كارايی بالای آن تضمين میگردد.

 

جانمایی و طرح لوله‌كشی در سیستم گرمایش خورشیدی Wolf

 

 فلودیاگرام سیستم آب گرم مصرفی

flodiagram

 

 

كيفيت بـالاتـر/  آسـايش بيشتـر

كلكتورهـای مسطـح با كـارایی بسیار بـالا مدل هـای  TopSon F3-1 / F3-Q
كلكتورهـای مسطح با كـارایی بالا مـدل  CFK-1
كلكتورهـای  خورشیدی لاستیكی ویژه استخرها
مخـازن ذخیره آب گـرم مصرفـی مخـازن ذخیره آب ‌گـرم كمكـی بـرای سیستـم گرمـایش سـاختمـان

 

چرا باید در هنگام خریدسیستم های خورشیدی به نشان Solar-Key

نشان Solar-Keymark، بر چسب كیفیت محصولات گرمایش خورشیدی در اروپا می باشد این نشان بیان می كند كه محصول خورشیدی بطور كامل با استاندارد های اروپایی  تطابق دارد و به عبارت دیگر پاسخگوی دو نیاز اصلی  مشتری به شرح زیر می باشد:
- اطمینان از كیفیت محصول
- اطمینان از مشخصات عملكردی محصول و كارایی آن در بلند مدت
توجه: در كشورهای اروپایی، دولت ها فقط به سیستم های خورشیدی  كه موفق به اخـذ مجـوز الصـاق  نشـان  Solar-Keymark گردیده اند، یارانـه پرداخت می كننــد.همچنین كلكتورهای خورشیدی Wolf دارای گواهی‌نامه بالاترین كیفیت از موسسه  test 1  نیز می‌باشند.

standard  standard2 

 

مزایای كلكتورهای خورشیدی مسطح راندمان بالای Wolf

 
 - تولید مطابق بالاترین  استـانـدارد بین المللی EN 12975
 - دارای گـواهی‌ نـامه Solar-Keymark بیانگر كارایی بالا   
 - نشـان test 1 معتبـرتـرین نشـان اروپـایی در خصـوص كیفـیت محصـول
 - دارای نشـان فرشتـه آبـی “Blue Angel” بـالاتـرین استـاندارد محیط زیست  مطـابق با RAL UZ 73
 - بدنـه آلومینیومی با مقـاومت بـالا در سخت‌تـرین شـرایط آب و هوایی
 -  عایق حرارتـی پشـم ‌سنـگ، به ضخـامت  60mm  بـرای كـاهش تلفـات حـرارتـی از بدنه كلكتور
 - پوشش عـایق بیشتـر در كنـاره‌هـای بدنـه كلكتـور به منظور افـزایش كـارایی در مـدل  TopSon F3-1/F3-Q
 - صفحـه جــاذب بـا پوشش انتخـاب طیفـی انحصاری بـرای دریافـت بیشتـرین انـرژی در كمتـرین تـابش خـورشید
 - دارای اتصالات انعطاف  پذیر بین كلكتـورها ، جهـت كنتـرل انبسـاط طـول لـولـه‌هـا بـا تغییرات دمـا
 - مجهز به شیشه‌هـای نشكـن بـا ضریب عبـور نـور بـالا بـا ضخـامت 2/3mm در مدل هـای (TopSon F3-1/F3-Q) و   3mm  در مـدل (CFK-1)، مقـاوم در بـرابـر تگـرگ و تنـش هـای حـرارتـی مطـابق بـا استـانـدارد  EN 12975و بهبـود ضـریب عبـور نـور به منظـور افـزایش كـارایی در مـدل  TopSon F3-1/F3-Q
 - آب‌بنـدی كلكتـور بـا نـوار لاستیكـی مقـاوم از جنـس EPDM و ایجـاد بدنـه یكنواخت در كلتـور بـا استفـاده از مـاشین‌آلات پـرس فـوق مـدرن بـرای افـزایش مقـاومـت كلكتـور در شـرایط جـوی متغـیر و همچنین جلـوگیری از نفـوذ ذرات و گرد و غبـار به لایه داخلـی شیشـه و صفحـه جـاذب
 - قابلیت نصب به صورت افقـی و عمـودی بـا تـوجه بـه موقعیت سـاختمـان، كلكتـورهـای خورشیدی مسطـح  
TopSon F3-1 و CFK-1 بـا استفـاده از لـوازم جـانبـی منـاسب به صورت عمـودی و كلكتـورهـای TopSon F3-Q به صـورت افقـی نصب مـی‌شـوند.
  بسته لـوازم مونتـاژ به منظور نصـب كلكتـورهـا به عنـوان قسمتـی از بـام شیب‌دار، مناسب بـرای فرورفتگی هـای مضـاعف مـوزائیك هـای متصل بـه هـم بستـه لـوازم مونتـاژ مـدل “AluPlus” به منظور نصب كلكتـورهـا بـر روی بـام شیب‌دار، منـاسب بـرای فرورفتگی های مضاعف موزائیك های متصل به هم، تخت سنگ ها و مشابه آن
 - بستـه لـوازم مونتـاژ مـدل “AluFlex” منـاسب بـرای نصـب كلكتـورهـا بـر روی بـام هـای تخت و سطـوح افقـی
 - بستـه لــوازم مونتــاژ مــدل “AluFlex” بـا پایه مثلــث شكــل، طـراحـی شـده بـرای بام هــای دارای شیب ملایم، بــه منظــور بهبـود زاویه‌هــای تـابـش (قـابـل تنظیم در زاویه‌هـای˚20، ˚30و ˚45) منـاسب برای فـرورفتـگی ‌های مضـاعـف كـاشی هـای پیوستـه، تخـت سنگ ها ، پوشش هـای بام بـا ورقه‌هـای فلـزی مسطـح یا مـوج‌دارو مشابه آنها
 - 5 سـال گـارانتـی كـارخـانـه Wolf آلمـان
 - خدمـات طراحی و مهنـدسی و پس از فـروش شركـت حرارت گستر مبنـا

 


 مشخصات كلكتورها  CFK-1  TopSon F3-1/F3Q 

 jadval1

 

سيستم های كنترل

 

قابليت های ماژول خورشيدی مدل SM1

 - مناسب برای كنترل یك سیكل  خورشیدی  
 - كنترل هوشمند مخزن گرمایش مجدد جهت افزایش صرفه جویی در مصرف انرژی در زمان استفاده همزمان با بویلرهای Wolf
 - قابلیت اتصال انواع سنسورهای حرارتی و تجهیزات اندازه گیری میزان حرارت
 - نمــایش مقـادیر تنظیم شـده و سـالیانــه بــرای مــاژول برنامـه خورشیدی (BM-Solar)  و سیستـم مدیریت انـرژی
 - قابلیت اتصـال و  تبـادل اطلاعـات بـا سـایر سیستم های كنترلی به روش eBus
 - تكنولوژی اتصال Rast-5
 - یك سنسور كلكتور(PT 1000) و یك سنسور مخزن ذخیره (NTC 5K) در بسته بندی موجود می باشد.

 

 sm1

 

 قابليت های ماژول خورشيدی مدل SM2

 - منـاسب بـرای كنتـرل سیستـم خورشیدی مشتمـل بـر 2 مخزن و 2 سیكـل كلكتـور،  شـامـل یك سنسـور كلكتـور و یك سنسـور مخـزن 
 - كنترل هوشمند مخزن گرمایش مجدد جهت افزایش صرفه جویی در مصرف انرژی در زمان استفاده همزمان با بویلرهای Wolf  
 - قابلیت اتصال انواع سنسورهای حرارتی و تجهیزات اندازه گیری میزان حرارت
 - نمـایش مقـادیر تنظیم شده و سالیانه بـرای مـاژول برنـامه خورشیدی (BM-Solar) و مـاژول مدیریت انـرژی
 - قابلیت اتصـال و  تبـادل اطلاعـات با سـایر سیستم های كنترلی به روش eBus
 - تكنولـوژی اتصـال Rast-5
 - یك سنسور كلكتور(PT 1000) و یك سنسور مخزن ذخیره
 - (NTC 5K) در  بسته بندی موجود می باشد

 sm1

 

قابليت های ماژول برنامه‌ريزی خورشيدی BM-Solar

  -مكمـل مـاژول SM1 در مواقعی كه برای كنتـرل یك سیكـل خورشیدی  به صورت مستقـل، مورد استفـاده قرار می گیرد
 - دارای صفحه نمایشگـر دیجیتال
 - قابلیت انجام تنظیمات از طریق كلید های عملكردی و دكمه گردشی
 - قابلیت اتصال و  تبادل اطلاعات با سایر سیستم های كنترلی به روش eBus
 - با قابلیت نصب بر روی دیوار وتبادل اطلاعات با سیستم های كنترل SM1 و SM2

 

 

 

bm


download-abi دانلود کاتالوگ محصولات خورشیدی Wolf

 

 

ارتباط با ما

تهران ، خيابان پاسداران، کوچه دشتستان سوم پلاک 10

پست الكترونيكی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن تماس: 91001540

https://mabnaco.net


footer map